Blog

Kan man have ondt i sine ar? Næppe. Alligevel kan dine ar være nøglen til at forstå hvorfor du har langvarige smerter. Også selvom smerterne i visse tilfælde opstår flere år senere.

Kan ar give kroniske smerter?

Jeg har i klinikken set en del kvinder, som har fået svære smerter i ryggen og/eller underlivet, og som tidligere har fået kejsersnit (der i øvrigt oftest har været så uproblematiske at kvinderne fuldstændig glemmer at nævne det når jeg spørger om de har været igennem operationer). Anne var en af dem. Anne kom til mig med massive og hyppige lændesmerter, som hun med sikkerhed vidste at hun havde haft i flere år, men uden at kunne fortælle præcis hvordan eller hvornår de opstod. Smerterne var et mysterium, mente hun, for hun levede jo sundt, havde ellers et godt helbred og havde aldrig været i færdselsuheld eller andet voldsomt for kroppen. Men smerterne var voldsomme, og drænede hendes overskud fuldstændig både fysisk og psykisk. Det gik ud over både Anne selv og familien, og det gik i høj grad også ud over jobbet. Hun sov elendigt, og trods hendes vældig veltrænede ydre var det tydeligt at hun indeni hang i laser. I Annes tilfælde viste det sig snart at selvom Annes gener var i lænden, var årsagen til dem et andet sted: Anne havde sammenvoksninger i bindevævet efter et kejsersnit, som i øvrigt var forløbet fuldstændig udramatisk og helet fint udvendigt. Men sammenvoksningerne i kroppens dybe lag betød at kroppens strukturer ikke kunne samarbejde frit, og i sidste ende gav det altså Anne svære rygsmerter. Vi arbejdede i klinikken med at genoprette balancen i det sindrige tredimensionelle system af anatomiske sammenhænge, og Anne blev smertefri. Det er hun i øvrigt stadig, så vidt jeg ved.

Annes historie er langtfra enestående: I mange tilfælde skyldes længerevarende smerter nemlig uhensigtsmæssige spændingsmønstre som forværrer hinanden og med tiden udvikler sig til betydelige smerter. Selv den mest ihærdige og kompetente træningsindsats er ikke altid nok til at løse problemet. Komplicerede smerter kan have mange og komplekse årsager, det ligger næsten i ordet. Ikke alle årsager kan kureres, men meget kan faktisk gøres, og jeg synes bestemt at vi i sundhedssektoren skylder vores klienter at tænke ud af boksen: De dybe strukturmønstre der ligger under uskyldigt udseende operations-ar er ganske hyppigt en vigtig faktor, og det er min erfaring at området er stærkt overset. Det gælder selvfølgelig operationer og andre dybe ar generelt, og ikke kun kejsersnit.

Vidste du i øvrigt at i Danmark er antallet af nyfødte faldende, mens procentdelen af fødsler i form af kejsersnit er stigende? Sidste år var der cirka 12.000 kejsersnit. Det er cirka 12.000 gode lægelige grunde til at netop disse fødsler ikke foregik naturligt, selvfølgelig. I Annes tilfælde var kejsersnit også den eneste rigtige løsning i situationen. Men selv en berettiget og vellykket operation kan altså få konsekvenser, ikke nødvendigvis nu og her men over tid og i væsentligt omfang.

Vores historie præger vores kroppe, og kroppens fortælling er væsentlig. Altid. Hvilken historie bærer du?

 

Helle er højt specialiseret i krop-psyke sammenhænge og i integreret manuel behandling af indre anatomiske sammenhænge, som inkluderer både bevægeapparat, kar- og nervesystem samt det viscerale system. Helle er autoriseret fysioterapeut og psykoterapeut. Hun har et dobbelt masterniveau i NLP og hypnoterapi og desuden en international eksamen som kraniosakralterapeut.

Leave a Comment: