Blog

Hvis du har fulgt med i klummen ved du det godt, men lad mig da lige sætte en tyk streg under: Kroppens fortællinger er et emne jeg er stærkt optaget af. Så stærkt, faktisk, at jeg har gjort det til min levevej.

Lytter du, når krop fortæller?

Kroppens fortællinger er noget der vedrører os alle sammen helt basalt. Og din krop lyver aldrig om hvordan du i virkeligheden har det. Men udover hvad din krop fortæller dig om dig selv, kommunikerer kroppen også stærkt med andre. Man siger populært, at i enhver samtale vil det talte ord udgøre under en tredjedel af kommunikationen. Resten af budskabet ligger i kropssproget og i den måde budskabet leveres på. Kropssproget er med andre ord afgørende for om dit budskab modtages. Egentlig kommunikation er der jo først tale om når budskabet ikke bare er afleveret, men også modtaget.

Kropssprog i eventyr og fabler

Instinktivt registrerer vi kropssprogets nuancer: Tænk for eksempel på Peter Plys´ 2 gode venner, Æseldyret og Tigerdyret. Selv når man ser bort fra mimikken er det jo nemt at se at Æseldyret med sin sammensunkne holdning og sit sænkede hoved er nedtrykt og mangler overskud, mens Tigerdyret med sin ranke ryg, sit stolt løftede bryst og sine firspring er opløftet, sprængfyldt med et optimisme og parat til verden. Og selvfølgelig er der en grund til at de to plysfigurer er bygget om sådanne typiske træk, for vores holdning fortæller rigtig meget om hvordan vi har det, hvordan vi møder vores omverden. Vores fysiske holdning er simpelthen et udtryk for meget mere end fysisk krop. Holdningen er mere end blot graden af ryggens rankhed. Vores krop er vores udtryk – endda vores dybeste og mest basale, vil jeg vove at påstå.

Kropssprog og det talte sprog hænger sammen

Kropssproget er non-verbalt. Men har du tænkt over hvor rigt vores sprog faktisk er på ord og vendinger hvor kroppen bruges som verbale udtryk for hvordan vi – i bredeste forstand – har det? For eksempel taler vi om at det kan være nødvendigt at ”man bider tænderne hårdt sammen” i en periode hvor ”man bærer meget på sin skuldre”, men måske kan man gøre det så længe at overskuddet slipper op og man bliver ”sammenbidt”? Åndedrættet har også en nøje sammenhæng med følelserne, og vi taler om ”at have en sten for brystet”, ”have brug for at kunne trække været frit” eller ”ånde lettet op”. De fleste af os har nok også prøvet at være ”an-spændte” eller ”stive af skræk”. Kroppens fortællinger giver mening.

Kropssroget taler også om dine fysiske smerter

Kropssproget er det første indtryk vi giver andre af os selv. Det er også mit første indtryk af klienter i klinikken, men her er mit øvrige fokus på kroppens fortælling ganske anderledes. Det er fortællingen om hvordan kroppens strukturer er en sammenhængende helhed hvor delene påvirker hinanden. Derfor kan det fald du havde på dit haleben for 1 år siden give dig hovedpine nu. Men det er selvfølgelig en helt anden historie.

 

Helle er højt specialiseret i krop-psyke sammenhænge og i integreret manuel behandling af indre anatomiske sammenhænge, som inkluderer både bevægeapparat, kar- og nervesystem samt det viscerale system. Helle er autoriseret fysioterapeut og psykoterapeut. Hun har et dobbelt masterniveau i NLP og hypnoterapi og desuden en international eksamen som kraniosakralterapeut.

Leave a Comment: