Blog

Jeg har leget superhelt i det aller bedste selskab! Fordi…:
Store følelser i en lille krop kan være tunge at bære. De kan sætte sig som uro, kedafdethed, vrede, kort lunte, søvnbesvær og smerter.
Heldigvis kan følelser forvandles – og så bliver verden igen et godt sted at være;)

Når børn mistrives er lunten kort

Både for børn og voksne er det jo vigtigt at krop og følelser er i balance. Og for alle størrelser er det sandt, at kroppens fortælling rummer sandheder og ressourcer, som vi nogle gange når aller bedst, når vi skruer ned for ordene og op for noget andet. For det kan være en for stor opgave at finde ord for det svære …Uanset hvordan behandlingen sættes sammen er den stærkest, når den er i øjenhøjde – fordi det betyder, at vi for en stund ser verden gennem samme briller, altså klienten og jeg.

God børnebehandling kræver både øjenhøjde og empati  – og stærk faglighed

Jeg tror faktisk at Kierkegaard engang sagde noget meget klogere end hvad jeg kan om lige netop dette:
…”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere en han – men dog ved først og fremmest at forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke”. …Jeg holder meget af Kierkegaard. Og af tykke fagbøger og nørderi. Men først og fremmest holder jeg af mennesker og af deres forskellighed.
Og der er altså liiiige det helt særlige, at det kræver noget lidt andet at være i øjenhøjde med børn end med voksne, ikke? Derfor har jeg i denne uge blandt andet suset rundt i klinikken og fundet superhelte-styrke frem med en bette klient (med udgangspunkt i hvad voksne kender som powerposing), hvorefter vi fandt frem til en helt særlig farve som på næsten magisk vis kan fylde krop og sjæl og hovedet især med superhelte-fremmende følelser (med udgangspunkt i det som voksne kalder visualisering).
Og så fik klienten endda superheltekappen med hjem til videre træning (i voksnes øjne kunne det ligne et engangslagen, måske;).

specialiseret børnebehandling kræver originalitet

Og nej….Mit til lejligheden opfundne superhelte-træningsregime er ikke ligefrem standardøvelser at få med hjem. For sandheden er, at når det kommer til sammenhænge imellem følelser og krop, så er vi alle originaler. Derfor starter jeg der, hvor det giver bedst mening: I øjenhøjde med hver enkelt klient.
Når man er meget-ung giver superhelte ofte rigtig god mening, ikke? I hvert fald var det præcis sådan, virkeligheden var, hos denne unge klient.
Så jeg mødte ham bare lige der, hvor han var, lige netop den dag. Og så fandt vi en vej sammen…En vej der heldigvis hurtigt førte til at den unge klient fik det bedre.
Heldigvis, fordi der er en hel verden at erobre, og i den er der brug for superhelte, som har balance i krop og følelser. I alle aldre.
(Foto: Unsplash, TK Hammonds)

Helle er højt specialiseret i krop-psyke sammenhænge og i integreret manuel behandling af indre anatomiske sammenhænge, som inkluderer både bevægeapparat, kar- og nervesystem samt det viscerale system. Helle er autoriseret fysioterapeut og psykoterapeut. Hun har et dobbelt masterniveau i NLP og hypnoterapi og desuden en international eksamen som kraniosakralterapeut.

Leave a Comment: