Blog

Hypnoseterapi (også kaldet hypnoterapi) er en terapiform, hvor terapeutisk samtale suppleres med hypnoseteknikker for at skabe en ønsket forandring i klienten.  Det særlige ved hypnoseterapi er, at klienten er i en afslappet trancetilstand, som populært sagt sætter vanetænkningen på pause.

Hvad ved vi fra forskning om hypnose?

Vi ved, at når man er i hypnose, skifter hjernen væk fra de mønstre som vi bruger i dagligdagen (beta og gamma) , over til mønstre som er præget af alfa og theta.

Fra forskning ved vi også, at hypnosetilstanden påvirker hjernens mønstre, for eksempel har hjernen i hypnosen mindre fokus på verden og det muliggør jo et større indre fokus.

Og endelig konkluderer store teoretikere på området (ifølge professor Mark P Jensen), at der under hypnose er et skift fra fra overvejende venstresidig hjerneaktivitet (oftest associeret med logisk tænkning) til overvejende højresidig hjerneaktivitet  (oftest associeret med intuitiv, nonverbal og symbolsk tænkning).

Virker hypnose?

Det korte svar er: ja.

Igennem de seneste år er hypnose blevet stadig mere anerkendt som en behandlingsmetode, der kan være effektiv ved blandt andet smerter, fobier, og lidelser som involverer det autoimmune nervesystem. Læs for eksempel denne danske artikel om hvad vi kan bruge hypnoseterapi til, eller læs hvad The American Psychological Association konkluderer om effektiv hypnoseterapi.

Når det er slået fast, så er der også et ”nej”, og det kommer her: Nej, hypnoseterapi virker ikke på alt. Det er der ingen behandlingsformer som gør.

 

Hvornår kan hypnoseterapi hjælpe dig?

I hypnosen oplever du en afslappet trancetilstand, hvor der er friere adgang til dine egne indre essourcer og din indre virkelighed, imens dagligdagens mønstre af vanetænkning er sat på pause.

Hypnosetilstanden hjælper klienten uden om de automatiske mønstre som vi alle sammen har i vores tanker og følelser – og her kan være en væsentlig nøgle til at løse dit problem:

Uanset om du for eksempel kommer til mig med smerter, stress eller et overbelastet autoimmunt system, kan hypnosen være effektiv i at få brudt nogle af de indre broer, der er dannet i dit indre landskab, som medvirker til at fastholde dine symptomer. eller noget an.

 

Hypnoterapi kan hjælpe på smerter

I de seneste år er der kommet en række forskningsundersøgelser, som viser at hypnose virker blandt andet på smerter, fobier, betændelsestilstande og at hypnose kan bruges i stedet for bedøvelse.

For nogle har hypnose noget nærmest magisk over sig, som kan virke tiltrækkende…Men det er vigtigt for mig at fastslå, at hypnosens til tider dramatiske resultater IKKE er trylleri: Seriøs hypnoseterapi er ikke et quickfix, som bare med et trylleslag fjerner dine symptomer – for det kunne jo være, at din krop netop fortæller dig noget vigtigt?

Hvis du kommer til mig med smerter, som skyldes et tryk på en nerve, eksempelvis, ville det jo være katastrofalt at trylle smerten væk, imens nervetrykket voksede og skabte vævsskade eller nedsat førlighed. Derfor: Før du kan få hypnoseteraputisk behandling for dine smerter, skal du være lægeligt færdigudredt. Derudover undersøger jeg dig selv fysisk ved første konsultation.

 

Forskellen på hypnoseterapi og showhypnose

Rigtig mange mennesker kender til showhypnose – måske har du set Jan Hellesøes programmer F*ckr med din hjerne eller googlet dig frem til tvshows hvor folk hypnotiseres til at opføre sig virkelig fjollet? Og ja, i et vist omfang ER det muligt at manipulere mennesker (især hvis de selv er med på legen). Det er jo tydeligt med showhypnosen  – netop derfor er det vigtigt for mig at understrege:

Hypnoseterapi har intet at gøre med showhypnose! Jeg er terapeut, ikke gøgler.

For mange mennesker er hypnose en mystisk og nærmest magisk størrelse, men faktisk er hypnose en naturlig tilstand, som vi alle sammen kender: Hypnose er et bevidsthedsskift, fuldstændig ligesom når du dagdrømmer.

 

Hypnoseterapi i smerteklinikken

I min klinik bruger jeg hypnoseterapi som en integreret del af behandlingen. Det der er unikt ved hypnosen er blandt andet, at trancetilstanden sætter klienten fri til bare at være med det, som er – uden overtænkning og vanetænkning. Det er terapi, der ligesom al anden terapi bygger på tillid. Magi er det ikke, selvom det kan opleves sådan:

I den afslappede tilstand, kan klienten både tale undervejs og kan frit sige til/fra i hele processen. Trancetilstanden giver mulighed for, at du er i kontakt med noget af alt det, som har betydning for dig, men som du i dagligdagen ikke har kontakt med i dit bevidste sind. Det kan være, at du gerne vil genfinde roen indeni men har glemt hvordan den føles? Eller det kan være, at årsagen til dine symptomer måske ligger i nogle gamle indre broer i dig, som skaber problemer for dig i dag?

 

Hypnose til både børn og voksne

Jeg anvender hypnoseterapi til både børn og voksne. Hypnose til børn er afgørende anderledes end hypnose til voksne, men fælles er, at jeg oftest giver en simpel øvelse med hjem, som gør det nemt for klienten at ”træne” en følelse af overskud, glæde eller ro. For ligesom med al anden træning er det sandt: Jo mere du træner, jo større effekt (hvis du træner klogt og med indsigt, selvfølgelig). Du kan træne sammenhænge i din krop og i dine følelser på en måde, der ændrer hvordan du oplever dig selv og din verden. Og det er nemmere, end du tror – faktisk handler det først og fremmest om indre fokus…

 

Kan alle hypnotiseres?

Det er min erfaring, at de fleste mennesker kan bringes til en oplevelse af en trancetilstand. Men kvaliteten og dybden af trancetilstanden varierer, og nyere forskning i hypnose skelner imellem ”highs and lows”: Bliver du for eksempel let opslugt af bøger eller film, så er der stor sandsynlighed for, at du nemt kan hypnotiseres.

Hjerneforskeren Spiegel fandt på MR-hjerneskanninger, at hypnose skaber en tilstand, som ændrer fokus fra ydre til indre. Det er forskning, som gør os klogere, fordi:

Indre fokus kan ændre din oplevelse af dig selv og din verden. Og indre fokus kan trænes. Hvad fokuserer du på, inderst inde?

 

Vælg den bedste hypnoseterapeut

I Danmark er hypnoseterapeut desværre ikke en beskyttet titel, og jeg vil derfor anbefale, at du vælger din terapeut med omhu.

Jeg er selv uddannet hos Hypnoseskolen i København, hvorfra jeg har et dobbelt Masterlevel som både hypnoterapeut og NLP-terapeut. Desuden følger jeg flere internationalt ankerkendte hypnoseterapeuter for inspiration.

 

Hypnose til børn

I øjeblikket skriver jeg min afsluttende opgave som hypnose-psykoterapeut (en 4-årig uddannelse). Jeg specialiserer mig her i hypnose-psykoterapeutisk behandling af langvarige smerter hos børn. Det emne er jo ganske oplagt, når man som jeg har en smerteklinik og næsten 25 års erfaring med smertebehandling: Jeg har i klinikken set forbløffende resultater med hypnotisk smertebehandling af børn ned til 3 år. Jævnligt ser jeg ligeså markante resultater blandt voksne, selvfølgelig – men da effekten af hypnoseterapeutisk behandling af kroniske smerter hos voksne faktisk allerede er dokumenteret af adskillige andre, faldt mit valg naturligt på børnebehandling:

For hvad sker der i virkeligheden, når vi bruger hypnoseterapien til at møde børn i deres fantasi.

 

Hypnosen integreret i behandling

Det, som hypnoseterapien kan er for mig unikt – omend ingen behandlingstilgang kan stå alene.

Når du vælger min smerteklinik, bliver du altid tilbudt en integreret behandling af alle de faglige redskaber, jeg har. Dem kan du læse mere om i min profil på hjemmesiden.

Du kan læse mere om hypnoseterapi i Køge Hypnoseterapi her

 

(Foto: Unsplash, Hector Achautla, @achautla)

Helle er højt specialiseret i krop-psyke sammenhænge og i integreret manuel behandling af indre anatomiske sammenhænge, som inkluderer både bevægeapparat, kar- og nervesystem samt det viscerale system. Helle er autoriseret fysioterapeut og psykoterapeut. Hun har et dobbelt masterniveau i NLP og hypnoterapi og desuden en international eksamen som kraniosakralterapeut.

Leave a Comment: