Betingelser & Vilkår

Persondataforordningen (også kendt som GDPR: General Data Protection Regulation) er et EU regulativ, som har til formål at sikre dine persondata. Regulativet er sine steder lidt snørklet og firkantet, men handler i bund og grund om at der skal være tydelighed og gennemskuelighed omkring alle data i forbindelse med dit forløb hos mig (og andre private eller offentlige virksomheder). Derfor denne information:

Cookies på hjemmeside: Hjemmesiden anvender et minimum af cookies for at optimere indholdet på hjemmesiden og gøre hjemmesiden lettere at tilgå for dig som bruger: LiteCache anvendes for at optimere sidens hastighed. LiteCache er tilknyttet hostingen for hjemmesiden, Chosting, med hvem jeg har en databehandleraftale. Derudover anvendes der cookies til at registrere dine data, hvis du anvender kommentarfeltet på bloggen. Og endelig anvendes der cookies i bookingsystemet, hvilket jo er en nødvendighed for at bookingsystemet kan fungere. Bookingsystemet registrerer dine data i et sikkert system via Terapeut Booking, med hvem jeg har en databehandlingsaftale (læs mere nedenfor). Jeg indsamler ikke øvrige data om dig, når du færdes på min generelle hjemmeside – jeg indsamler derfor heller ikke cookies i den forbindelse og anvender for eksempel heller ikke Google Analytics.

Server: Hjemmesiden hostes af Chosting. Deres server er placeret i Danmark.

Nyhedsbrev: I forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet skal du oplyse navn og e-mail-adresse. Herudover registrerer jeg ikke andre oplysninger i forbindelse med tilmeldingen. Når du har tilmeldt dig til nyhedsbrevet anvendes din e-mail-adresse til udsendelsen af nyhedsbreve som indeholder information fra mig cirka 1 gang om måneden. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet via link nederst i tilsendt nyhedsbrev eller ved at kontakte mig på mailadressen info@hellerechter.dk. Har du rettelser til dine kontaktoplysninger kan du til enhver tid ændre ved enten at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen, eller ved at kontakte os på info@hellerechter.dk
Du kan til enhver tid anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles om dig.

Jeg skriver og udsender nyhedsbreve i systemet MailChimp. Dit navn og din e-mailadresse bliver derfor videregivet til MailChimp, med hvem jeg har en databehandlingsaftale m.h.p. at optimere din datasikkerhed. Dine data videregives naturligvis ikke til andre end MailChimp.

MailChimp registrerer oplysninger om dit brug af nyhedsbrevene, herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links. De oplysninger indsamler jeg for løbende at forbedre kvaliteten af nyhedsbrevet og målrette det til læsernes interesser. Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert: MailChimp har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktoplysninger jeg har registreret om dig opbevares så længe du er tilmeldt mit nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter jeg din e-mail-adresse i kontaktlisten for modtagelse af nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevene ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som findes i bunden af nyhedsbrevene du modtager fra os.

Efter afmelding af nyhedsbrevene modtager du ikke yderligere fra mig. Når du har frameldt dig modtager du en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev. Herefter slettes din e-mail-adresse i modtagerlisten af nyhedsbrevet.
Hvis du framelder dig mit nyhedsbrev sletter jeg alle dine oplysninger. Eventuelle anonymiserede data til statistiske formål slettes dog ikke, idet de er anonymiserede på en sådan måde at de ikke kan de-anonymiseres.

Booking: Mit online bookingsystem udbydes via Terapeut Booking, med hvem jeg har en databehandlingsaftale. Det betyder, at når du booker i systemet indsamles dine data via en sikker forbindelse af Terapeut Booking. Systemet anvender cookies.

Samtykke og journalføring: Når du starter et behandlingsforløb hos mig, beder jeg dig underskrive en samtykkeerklæring som giver mig ret til at føre journal. Det gør jeg, fordi jeg som autoriseret sundhedsperson lovmæssigt er forpligtet hertil, samt til at føre journal og til at opbevare dine oplysninger i 5 år efter endt behandlingsforløb. Herefter vil journalen blive slettet. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg opbevarer: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato eller cpr-nummer. CPR-nummeret er nødvendigt hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark.
I journalen beskriver jeg: din sygehistorie, som både kan indeholde oplysninger af personlig, social og fysisk karakter.
Derudover dokumenterer jeg:

  • progression af behandlingsforløbet
  • undersøgelser og behandlingsteknikker der er brugt under hver behandling,
  • anbefalinger omkring træningsøvelser/anden intervention og vejledning
  • noter om evt. terapeutisk samtale

Jeg fører løbende journalnotater over dit behandlingsforløb – de nærmere regler for journalføring i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Du har til enhver tid ret til at bede om at få berigtiget eller udleveret dine oplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter klinikken ophører med at behandle dine oplysninger til formålet. Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig ved at kontakte klinikken. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

Databehandlingsaftaler: Jeg er dataansvarlig for alle data der i dit forløb er registreret i mine systemer. De data jeg registrerer bliver opbevaret hos databehandlere i Danmark med hvem jeg har en databehandlingsaftale: Terapeut Booking (og Mibit Equus fremtil 31/12 2022). Her opbevares din samtykkeerklæring, dine journalfortegnelser og regninger samt registrering af dine bookinger hos mig. Data overføres til Sygeforsikringen Danmark via databehandler i en sikker forbindelse. Data overføres til regnskabssystemet E-conomic via en sikker forbindelse hos databehandler. De regninger og kvitteringer der sendes til dig, sendes ligeledes via databehandleren på sikker vis.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles hvor nødvendigt med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks.  af et forsikringsselskab, videregiver jeg også oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Angående nyhedsbreve er det som omtalt Mailchimp der opbevarer dine data (navn og e-mail), da jeg alene anvender MailChimps system til at skrive og udsende nyhedsbreve, se ovenfor.

Øvrig kommunikation: Evt. informationer som du måtte give mig i papirform uploades til databehandlingssystem via en billedforbindelse der er dertil udformet af databehandler, og som ikke derved kopieres til Icloud. Herefter makuleres papirkopien straks eller du får informationen med dig hjem igen. Jeg opbevarer således ingen personfølsom information om dig hverken i papirform eller på min pc.

Når du kontakter mig via SMS, mail, facebook eller øvrige sociale medier slettes kommunikation så snart denne er afsluttet imellem os.

Jeg gør opmærksom på, at klinikkens mailadresse er en almindelig mail (dvs ikke en såkaldt særligt sikret mail), og jeg opfordrer dig derfor til ikke at tilsende mig personfølsomme data på mail eller i øvrigt tilsende mig personfølsomme data. Medbring i stedet relevante data ved konsultation i klinikken, således at disse hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt kan uploades direkte i et datasikkert system.

Klage over behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.